сряда, 17 октомври 2012 г.


 Фирмено обучение CATIA Sheet Metal Design и CATIA DMU Kinematics във фирма Вите Аутомотив ЕООД, гр. Русе

Във връзка с повишаване на квалификацията на инженерно-конструкторския си състав, поддоставчикът на Европейската автомобилна индустрия Витте Аутомотив, представяща решения за заключващите системи и механизми за лекотоварни и тежкотоварни превозни средстава заяви нуждата си от обучителни курсове на теми:  Проектиране на детайли от листов материал  с CATIA Generative Sheet Metal Design и Кинематичен Анализ на механизми с CATIA DMU Kinematics . Фирма Хайкад Инфотех проведе обучителните курсове за конструкторския екип на фирмата, който се проведе от 08.10 - 12.10.2012 на територията на фирма Витте Аутомотив от нашите квалифицирани лектори.

ето нещо и за Sheet Metal Design

вторник, 14 август 2012 г.

CATIA for Creative Designers

CATIA for Creative Designers

e решение посветено на процеса от разработването на продукта, коeто  най - добре изразява креативността и изобретателността на дизайнера с помоща на интуитивни и лесно усвоими функции и инструменти.

http://www.3ds.com/products/catia/solutions/catia-design/catia-for-creative-designers/overview/#vid7 

 

 

четвъртък, 9 август 2012 г.

CATIA - Imagine & Shape


CATIA -  Imagine & Shape е инструмент за моделиране, който предоставя на потребителите най - прекият път от идейния замисъл за продукта до виртуалното му прототипиране в 3D.
С CATIA – Imagine & Shape 2 Вашите идеи лесно ще бъдат трансформирани в тримерни модели създаващи емоционални привързаност у бъдещите ползватели на Вашите изделия.

петък, 20 юли 2012 г.


Кинематичен анализ с CATIA V5.

CATIA DMU Kinematics има следните възможности:

Директно сглобяване на детайлите в кинематични механизми без да се използва модула за създаване на сглобени единици(Assembly Design).

Създаване на инструкции за движение на сглобените детайли, така че да се движат в желаната посока.

Анализиране на движението и определяне на всички параметри свързани с него, като ускорение, скорост, разстояние и др.

Анализиране и проверка на колизии .

Намиране на времето за всяко движение на механизма или извършване на движение за определено време.

Последователно или паралелно анимиране на множество механизми.

Поставяне на сензори в определни точки с цел анализ на механизма. 

Краен дизайн на механизма, изпълняващ нужното движение.


                                                                                             
четвъртък, 19 юли 2012 г.

От самото си начало през 80- те години CATIA е незаменим помощник на авиоконструкторите във водещите авиостроителни компании в световен мащаб. Компании като Боинг, Airbus, Embraer, Lockheed Martin, Bell и много други компании от сферата на Авиостроенето и Космонавтиката са избрали безпрецедентните качества на софтуера за проектирането на своите продукти.

http://www.3ds.com/solutions/aerospace-defense/resource-center/video-gallery/#vid2

понеделник, 4 юни 2012 г.

Moldex3D за симулация на пройзводствени процеси при обработка на пластмасови изделия

Moldex3D в България

С две думи накратко, какво и къде се използва Moldex3D? 

Това е софтуерен пакет от типа CAE, предназначен за симулация на матричното запълване на шприц форми в пройзводството на пластмасови изделия.
Безспорно е, че за хората заети в пройзводствения бранш, адекватното предсказване на резултата от даден пройзводствен процес е от строга важност за подобряването на работата и ефективостта на предприятието. Когато говорим за пройзводство в големи мащаби, всеки технолог трябва да е наясно в детайли относно процесите, които се използват за изработката на определения детайл. Също така конструктора, който е бил натоварен със задачата да изготви тримерен виртуален прототип на изделието трябва да е убеден в това, че неговият дизайн е напълно съвместим с възможностите на предприятието и технологиите, които са на негово разположение.
Връзката между технолог - безспорното "know-how" в дадения цех, и конструктора работещ върху виртуалния продукт е лесно осъществима посредством CAD/CAE инструмент от висок клас. Ролята на подобен тип софтуер е да валидира възможността за реално изработване на тримерния модел снасян от конструкторския отдел и паралелно с това да оптимизира пройзводствения процес до съвършенство, давайки възможността на технолозите в предприятието да имат по-ясна предствава за ставащото в шприцформата. Имайки цялата тази информация, прийзводството на едно предприятие може да бъде оптимизирано за постигане на най-високи резултати в най-кратки срокове. Логичният изход от подобен тип инвестиция в оптимизирането на предприятието е по-висока конкурентно-способност, по качествена продукция на по-ниска цена. С други думи "свещения граал" в бизнеса - по-широк пазар с евтина продукция, без конкуренция. 

Но защо Moldex3D? С какво е по-добър от конкурентни пакети? 

Едно от главните предимства на Moldex3D в промишлеността е това, че от фирмата пройзводител - CoreTech Taiwan, са разделили решението си на четири основни модула. Тези модули чудесно покриват нуждите от подобен род симулации на различни нива и от различна сложност. Така например, ако Вашето хипотетично пойзводство е съставено от много наброй, но сравнително семпли детайли, прекрасна работа би Ви свършил пакета eDesign или по-низшия по стойност eDesign Basic. Пълния лист с възможностите на пакетите е със свободен достъп от уеб страницата на продукта и неговият пройзводител.
Накратко, продукта е разделен на следните пакети и определящите ги различни модули;
 • Moldex3D Viewer
 • Moldex3D eXplorer
 • Moldex3D eDesign Basic
 • Moldex3D eDesign
 • Moldex3D Professional
 • Moldex3D Advanced
Всяка версия на продукта има възможността да бъде интегрирана в познатите ни CAD системи като CATIA v5, NX, Creo и разбира се SolidWorks. Тази възможност предоставя много кратък период за обучение на ползвателя, тъй като работата е изнесена в позната за него/нея среда на Вашето CAD решение.
Moldex3D позволява изготвянето на точни и ефективни симулации на процесите по шприцоване на пластмасови изделия. Пакета е оборудван с голяма база данни за материали, с над 500 различни вида полимери. Разработчиците от CoreTech Systems силно наблягат на постоянното обновяване на тази база данни, което ги поставя една крачка пред конкурентни продукти.
Друг силен аспект на този CAE продукт е бързото и лесно генериране на мрежата използвана от вградения Pre-Processor, използвана за изчисления по метода на крайните елементи.
Съществува разбира се и детайлно определяне на тази мрежа, което е включено в професионалния и пакета за напреднали.
Всичко зависи от конкретните Ви нужди. Разработчиците са се погрижили ползвателите на продукта да получават не повече или по-малко от това, от което имат нужда.
Целта на CoreTech е да предоставят на техните клиенти продукт, който лесно и бързо може да бъде овладян от всеки специалист в областа, независимо от годините опит. Набляга се и на съкращаване на времето за изговяне на симулации и прилежащите им доклади.
С новата версия Moldex3D 2011 R11, са добавени много безценни опции като инстумент за дизайн на "feeding and cooling systems", "venting analysis" позволяващо анализ на не-запълнени региони от детайла, "core shift analysis" позволяващ анализа на отконенията в матрицата на детайла при наличие на "inserts", които определят по-сложите детайли. Съществува възможност за анализ на ефективността от охлаждането и флийдния поток в охладителните вериги. Добавен е и модул наречен (RIM - Reactive Injection Molding), който спомага за анализа на смаляване и изкривяване на продукти от чувствителни или с други думи реактивни материали.
За любителите на паралелни изчислителни възможности, Moldex3D предоставя технологията на Intel MPI Library за паралелни мулти-процесорни изчисления.


четвъртък, 10 май 2012 г.

CATIA v6, иновативна платформа за 3D моделиране и онлайн съвместна работа


CATIA v6 - глобална, онлайн 3D CAD работна среда и PLM платформа.

Защо CATIA v6 е уникална платформа от висок клас? Това се дължи главно на факта, че разработчиците от Dassault Systemes имат иновативно виждане за развитието на 3D виртуалното проектиране. В новата CAD платформа, представена не-отдавна, е силно застъпена онлай съвместна работа и координиране на работния процес или с други думи, CATIA v6 и концепцията позната като PLM ( Управление жизнения цикъл на продуктите) вече са едно цяло. За критиците, това е недостатък, но за интелигентния потребител, това е иновация със свръх високи възможности за подобряване на производителността и качеството на работа. 
Основните бизнес цели на Dassault Systemes, по отношение на новата им платформа включват;

 • Глобално онлайн партниране посредством v6 платформата
 • Реалистичен метод за работа със софтуерния пакет
 • Единна PLM платформа за менажиране на интелектуалната собственост
 • Онлайн разработване на модели и съвместна работа
 • Готови за употреба бизнес процеси
 • Снижаване на разхода за притежание (TCO - Total Cost of Ownership)

Глобално онлайн партниране посредством v6 платформа


В средата на v6, платформата ENOVIA 3DLive се превръща в основното средство за достъп до инженерна база данни или така наречената PLM система. Това става посредством удивително интуитивна 3D среда, с която на фокус изпъква 3D модела в разработка, в контраст с досегашния модел за менажиране на подобен тип данни, а именно именуване,подреждане по класове и т.н. Тази иновация на разработчиците от Dassault Systemes, позволява съкращаване на работния процес с до 50% като паралелно с това добавя чувството за реализъм и пълен контрол над проекта, в лицето на проектанския екип.
С помощта на тази обединена PLM 2.0 система за съвместна работа в реално време, екипи, които са разпръснати из целият свят имат възможността да се сработят толкова добре, колкото биха, ако се намират "бюро до бюро".

Реалистичен медот на работа


Важна стратегическа цел за платформата на v6 е да осигури "Реалистична атмосфера" за работа. Главната идея е виртуалния модел за изглежда и да се "държи" по възможно най-реалистичен начин,, имайки впредвид контекста на работа в CAD среди. 
За потребителите на CATIA v6, Dassault Systemes осигуряват симплистичен потребителски интерфейс (работна среда) и интуитивна потребителски контрол. Версия 6 съдържа в себе си първата версия на CATIA Live Shape. Промените в този модул се случват в реално време, позволявайки уникално реалистично усещане от страна на работещия с порграмния пакет. 
Този инструмент е много удобен и при работа с не-естествен набор от модели (например: файл от друга CAD система). Версия 6 включва в себе си и инструмент за фото-реалистична симулация в реално време (Real time Rendering), допринасяйки за реалистичното усещане при работа с програмата. 

Единна PLM платформа


В началния си стадий на развитие, платформата версия 6 не успява да намери приложение на досегашния медот на файлово-базирано PLM решение. 
Какво е файлово-базиран PLM? Това означава, че медота за администриране на данните е единствено и само на ниво файлове. Типичните файлови структури в една инженерна база данни включват "части", "сглобки", "2D чертежи" и други документи. До този момент, ползвайки стария  PLM 1.0, този тип файлове можеше да се управлява като един вид "черна кутия", с други думи, знаем какво съдържа файла, но не можем да "погледнем" в него без помощта на допълнителен софтуер(и). С версия 6, или PLM 2.0, управлението на много такива файлови типове се "изважда наяве" извън "черната кутия", и към по-достъпна PLM база данни.
Тази иновация спомага на потребителя, по-лесно да прецени последствията от една евентуална промяна на дадената "част" или "чертеж". 

Онлайн разработване на модели и съвместна работа


Новите възможности за съвместна работа на версия 6, ще позволи на партньори по целия свят. Функции като 3D търсене, може да подобри повторната употреба на готови дизайнерски решения, и минимизира ненужна дизайн работа.