четвъртък, 10 май 2012 г.

CATIA v6, иновативна платформа за 3D моделиране и онлайн съвместна работа


CATIA v6 - глобална, онлайн 3D CAD работна среда и PLM платформа.

Защо CATIA v6 е уникална платформа от висок клас? Това се дължи главно на факта, че разработчиците от Dassault Systemes имат иновативно виждане за развитието на 3D виртуалното проектиране. В новата CAD платформа, представена не-отдавна, е силно застъпена онлай съвместна работа и координиране на работния процес или с други думи, CATIA v6 и концепцията позната като PLM ( Управление жизнения цикъл на продуктите) вече са едно цяло. За критиците, това е недостатък, но за интелигентния потребител, това е иновация със свръх високи възможности за подобряване на производителността и качеството на работа. 
Основните бизнес цели на Dassault Systemes, по отношение на новата им платформа включват;

  • Глобално онлайн партниране посредством v6 платформата
  • Реалистичен метод за работа със софтуерния пакет
  • Единна PLM платформа за менажиране на интелектуалната собственост
  • Онлайн разработване на модели и съвместна работа
  • Готови за употреба бизнес процеси
  • Снижаване на разхода за притежание (TCO - Total Cost of Ownership)

Глобално онлайн партниране посредством v6 платформа


В средата на v6, платформата ENOVIA 3DLive се превръща в основното средство за достъп до инженерна база данни или така наречената PLM система. Това става посредством удивително интуитивна 3D среда, с която на фокус изпъква 3D модела в разработка, в контраст с досегашния модел за менажиране на подобен тип данни, а именно именуване,подреждане по класове и т.н. Тази иновация на разработчиците от Dassault Systemes, позволява съкращаване на работния процес с до 50% като паралелно с това добавя чувството за реализъм и пълен контрол над проекта, в лицето на проектанския екип.
С помощта на тази обединена PLM 2.0 система за съвместна работа в реално време, екипи, които са разпръснати из целият свят имат възможността да се сработят толкова добре, колкото биха, ако се намират "бюро до бюро".

Реалистичен медот на работа


Важна стратегическа цел за платформата на v6 е да осигури "Реалистична атмосфера" за работа. Главната идея е виртуалния модел за изглежда и да се "държи" по възможно най-реалистичен начин,, имайки впредвид контекста на работа в CAD среди. 
За потребителите на CATIA v6, Dassault Systemes осигуряват симплистичен потребителски интерфейс (работна среда) и интуитивна потребителски контрол. Версия 6 съдържа в себе си първата версия на CATIA Live Shape. Промените в този модул се случват в реално време, позволявайки уникално реалистично усещане от страна на работещия с порграмния пакет. 
Този инструмент е много удобен и при работа с не-естествен набор от модели (например: файл от друга CAD система). Версия 6 включва в себе си и инструмент за фото-реалистична симулация в реално време (Real time Rendering), допринасяйки за реалистичното усещане при работа с програмата. 

Единна PLM платформа


В началния си стадий на развитие, платформата версия 6 не успява да намери приложение на досегашния медот на файлово-базирано PLM решение. 
Какво е файлово-базиран PLM? Това означава, че медота за администриране на данните е единствено и само на ниво файлове. Типичните файлови структури в една инженерна база данни включват "части", "сглобки", "2D чертежи" и други документи. До този момент, ползвайки стария  PLM 1.0, този тип файлове можеше да се управлява като един вид "черна кутия", с други думи, знаем какво съдържа файла, но не можем да "погледнем" в него без помощта на допълнителен софтуер(и). С версия 6, или PLM 2.0, управлението на много такива файлови типове се "изважда наяве" извън "черната кутия", и към по-достъпна PLM база данни.
Тази иновация спомага на потребителя, по-лесно да прецени последствията от една евентуална промяна на дадената "част" или "чертеж". 

Онлайн разработване на модели и съвместна работа


Новите възможности за съвместна работа на версия 6, ще позволи на партньори по целия свят. Функции като 3D търсене, може да подобри повторната употреба на готови дизайнерски решения, и минимизира ненужна дизайн работа. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар