понеделник, 4 юни 2012 г.

Moldex3D за симулация на пройзводствени процеси при обработка на пластмасови изделия

Moldex3D в България

С две думи накратко, какво и къде се използва Moldex3D? 

Това е софтуерен пакет от типа CAE, предназначен за симулация на матричното запълване на шприц форми в пройзводството на пластмасови изделия.
Безспорно е, че за хората заети в пройзводствения бранш, адекватното предсказване на резултата от даден пройзводствен процес е от строга важност за подобряването на работата и ефективостта на предприятието. Когато говорим за пройзводство в големи мащаби, всеки технолог трябва да е наясно в детайли относно процесите, които се използват за изработката на определения детайл. Също така конструктора, който е бил натоварен със задачата да изготви тримерен виртуален прототип на изделието трябва да е убеден в това, че неговият дизайн е напълно съвместим с възможностите на предприятието и технологиите, които са на негово разположение.
Връзката между технолог - безспорното "know-how" в дадения цех, и конструктора работещ върху виртуалния продукт е лесно осъществима посредством CAD/CAE инструмент от висок клас. Ролята на подобен тип софтуер е да валидира възможността за реално изработване на тримерния модел снасян от конструкторския отдел и паралелно с това да оптимизира пройзводствения процес до съвършенство, давайки възможността на технолозите в предприятието да имат по-ясна предствава за ставащото в шприцформата. Имайки цялата тази информация, прийзводството на едно предприятие може да бъде оптимизирано за постигане на най-високи резултати в най-кратки срокове. Логичният изход от подобен тип инвестиция в оптимизирането на предприятието е по-висока конкурентно-способност, по качествена продукция на по-ниска цена. С други думи "свещения граал" в бизнеса - по-широк пазар с евтина продукция, без конкуренция. 

Но защо Moldex3D? С какво е по-добър от конкурентни пакети? 

Едно от главните предимства на Moldex3D в промишлеността е това, че от фирмата пройзводител - CoreTech Taiwan, са разделили решението си на четири основни модула. Тези модули чудесно покриват нуждите от подобен род симулации на различни нива и от различна сложност. Така например, ако Вашето хипотетично пойзводство е съставено от много наброй, но сравнително семпли детайли, прекрасна работа би Ви свършил пакета eDesign или по-низшия по стойност eDesign Basic. Пълния лист с възможностите на пакетите е със свободен достъп от уеб страницата на продукта и неговият пройзводител.
Накратко, продукта е разделен на следните пакети и определящите ги различни модули;
  • Moldex3D Viewer
  • Moldex3D eXplorer
  • Moldex3D eDesign Basic
  • Moldex3D eDesign
  • Moldex3D Professional
  • Moldex3D Advanced
Всяка версия на продукта има възможността да бъде интегрирана в познатите ни CAD системи като CATIA v5, NX, Creo и разбира се SolidWorks. Тази възможност предоставя много кратък период за обучение на ползвателя, тъй като работата е изнесена в позната за него/нея среда на Вашето CAD решение.
Moldex3D позволява изготвянето на точни и ефективни симулации на процесите по шприцоване на пластмасови изделия. Пакета е оборудван с голяма база данни за материали, с над 500 различни вида полимери. Разработчиците от CoreTech Systems силно наблягат на постоянното обновяване на тази база данни, което ги поставя една крачка пред конкурентни продукти.
Друг силен аспект на този CAE продукт е бързото и лесно генериране на мрежата използвана от вградения Pre-Processor, използвана за изчисления по метода на крайните елементи.
Съществува разбира се и детайлно определяне на тази мрежа, което е включено в професионалния и пакета за напреднали.
Всичко зависи от конкретните Ви нужди. Разработчиците са се погрижили ползвателите на продукта да получават не повече или по-малко от това, от което имат нужда.
Целта на CoreTech е да предоставят на техните клиенти продукт, който лесно и бързо може да бъде овладян от всеки специалист в областа, независимо от годините опит. Набляга се и на съкращаване на времето за изговяне на симулации и прилежащите им доклади.
С новата версия Moldex3D 2011 R11, са добавени много безценни опции като инстумент за дизайн на "feeding and cooling systems", "venting analysis" позволяващо анализ на не-запълнени региони от детайла, "core shift analysis" позволяващ анализа на отконенията в матрицата на детайла при наличие на "inserts", които определят по-сложите детайли. Съществува възможност за анализ на ефективността от охлаждането и флийдния поток в охладителните вериги. Добавен е и модул наречен (RIM - Reactive Injection Molding), който спомага за анализа на смаляване и изкривяване на продукти от чувствителни или с други думи реактивни материали.
За любителите на паралелни изчислителни възможности, Moldex3D предоставя технологията на Intel MPI Library за паралелни мулти-процесорни изчисления.


Няма коментари:

Публикуване на коментар