петък, 20 юли 2012 г.


Кинематичен анализ с CATIA V5.

CATIA DMU Kinematics има следните възможности:

Директно сглобяване на детайлите в кинематични механизми без да се използва модула за създаване на сглобени единици(Assembly Design).

Създаване на инструкции за движение на сглобените детайли, така че да се движат в желаната посока.

Анализиране на движението и определяне на всички параметри свързани с него, като ускорение, скорост, разстояние и др.

Анализиране и проверка на колизии .

Намиране на времето за всяко движение на механизма или извършване на движение за определено време.

Последователно или паралелно анимиране на множество механизми.

Поставяне на сензори в определни точки с цел анализ на механизма. 

Краен дизайн на механизма, изпълняващ нужното движение.


                                                                                             
Няма коментари:

Публикуване на коментар