четвъртък, 9 август 2012 г.

CATIA - Imagine & Shape


CATIA -  Imagine & Shape е инструмент за моделиране, който предоставя на потребителите най - прекият път от идейния замисъл за продукта до виртуалното му прототипиране в 3D.
С CATIA – Imagine & Shape 2 Вашите идеи лесно ще бъдат трансформирани в тримерни модели създаващи емоционални привързаност у бъдещите ползватели на Вашите изделия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар